Sprawdź terminy realizacji w Bookpress.eu

Produkty: Czas realizacji: Czas dostawy:
Książki w oprawie klejonej do 7 dni 24h
Katalogi Szyte do 5 dni 24h
Katalogi spiralowane do 6 dni 24h
Książki w oprawie twardej do 9 dni 24h
Zakładki do książek do 4 dni 24h
Plakaty 24h 24h

Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych.
Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.